herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Na rozpoczęcie XL Sesji Rady Gminy Widuchowa odbyło uroczyście uhonorowano absolwentów szkół podstawowych z terenu Gminy Widuchowa, którzy osiągnęli wybitne wyniki w nauce.

Zaproszenia otrzymali (w kolejności alfabetycznej):
- Julia Bachłaj z rodzicami Magdaleną i Przemysławem,
- Klaudia Kaczmarczyk z rodzicami Julitą i Ireneuszem,
- Paulina Korba z rodzicami Mariolą i Bartłomiejem,
- Julia Kwaśnica z rodzicami Bogusławą i Janem,
- Weronika Luby z rodzicami Katarzyną i Piotrem,
- Julia Masiubańska z rodzicami Sylwią i Przemysławem,
- Maciej Pietrasz z rodzicami Margarytą i Michałem,
- Julia Prahl z rodzicami Agnieszką i Maciejem,
- Emilia Pyra z rodzicami Justyną i Szymonem,
- Natalia Smulska z rodzicami Katarzyną i Dominikiem,
- Aleksandra Wierycz z rodzicami Ewą i Pawłem,
- Nikola Wojtasik z mamą Sylwią,
- Kaja Woźniak z rodzicami Anetą i Krzysztofem.

Absolwenci i ich rodzice z rąk Wójta Gminy Widuchowa Pawła Wróbla, Zastępcy Gminy Widuchowa Andrzeja Stachury oraz Przewodniczącego Rady Gminy Widuchowa Dariusza Filipiaka otrzymali gratulacje, list pochwalny oraz upominki okolicznościowe.
Na koniec uroczystości pan wójt życzył absolwentom dostania się do wybranej szkoły oraz powodzenia na nowej edukacyjnej ścieżce.

Wpisany przez: Mariusz Gralak