herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Pięknym apelem rok swojej działalności podsumował oddział i punkt przedszkolny w Krzywinie. Przedstawienie złożone było z piosenek, wierszy i układów tanecznych. Przedszkolaki zaprezentowały się wspaniale, a zgromadzeni rodzice i goście nagrodzili dzieci oklaskami.
Wyróżniono także dwoje rodziców: Sylwię Madej i Annę Wojsznarowicz, którym podziękowano za wkład wniesiony w działalność przedszkola.
Obecny na apelu wójt Paweł Wróbel pogratulował przedszkolakom występu, podziękował opiekunom za przygotowanie, a wszystkim zebranym życzył aktywnych i bezpiecznych wakacji.

Zdjęcia z wydarzenia dostępne na profilu Facebook pod linkiem

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ODDZIALE I PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM W KRZYWINIE

Wpisany przez: Mariusz Gralak