herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

10 czerwca w Radowie Małym odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowania z programu „Remiza”, który realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Dotacja dla Gminy Widuchowa w wysokości 30 000 zł przeznaczona jest na montaż instalacji fotowoltaicznej na remizie OSP w Ognicy.
W sumie dotacje otrzymało 14 gmin na łączną kwotę 400 tys. złotych.

Wpisany przez: Mariusz Gralak