herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zanim zawieziesz znaczną ilość odpadów wielkogabarytowych do PSZOK (ul. Żeromskiego 9, 74-120 Widuchowa) zadzwoń pod nr telefonu 91 4167162 i upewnij się czy w danym dniu kontener na PSZOK nie jest przepełniony.
Dodatkowo prosimy o wrzucanie gabarytów do kontenera w taki sposób, aby zajęły one jak najmniej miejsca t.j. szczególnie szafy należy dzielić na mniejsze części.

Wpisany przez: Mariusz Gralak