herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 23 maja 2022 roku w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Widuchowej rozpoczęła pracę nowa dyrektor Pani Agnieszka Tarka, która w marcu b.r. przystąpiła do naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze i otrzymała rekomendację komisji konkursowej.

Po podpisaniu umowy o pracę i dopełnieniu pozostałych formalności Wójt Gminy Widuchowa Paweł Wróbel pogratulował Pani dyrektor objęcia stanowiska życząc powodzenia i sukcesów w nowej pracy oraz satysfakcji z kierowania Zakładem. 

Wpisany przez: Andrzej Stachura