herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Podczas zorganizowanej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Krzywinie i Urząd Gminy Widuchowa akcji krwiodawstwa, która odbyła się w sobotę 21 maja 2022 r. na terenie remizy OSP w Krzywinie do Mobilnego Punktu Poboru Krwi zgłosiło się 31 osób, krew oddało 24. Łącznie oddano 10 800 ml pełnowartościowej krwi. Wszystkim, którzy znaleźli czas i chęć by podzielić się odrobiną siebie, by ratować i wspierać potrzebujących w imieniu organizatorów bardzo serdecznie dziękujemy.

Wpisany przez: Mariusz Gralak