herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza
„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Widuchowa" w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych to przełomowe wydarzenie w historii gminy, która na to zadanie pozyskała dotację w wysokości 95% kosztów inwestycji, czyli 4 mln 750 tys. złotych!!!
Dzięki temu ten strategiczny obiekt zyska funkcjonalność, która pozwoli myśleć o dalszym kanalizowaniu gminy.
 
 
 
20 maja 2022 r. w obecności znamienitych gości została podpisana umowa.
Widuchową odwiedzili:
- Leszek Dobrzyński - Poseł na Sejm RP
- Zbigniew Bogucki - Wojewoda Zachodniopomorski
- Anna Pawlak - dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych BGK Region Północ
Wydarzenie swoją obecnością uświetnili Radni Rady Gminy Widuchowa oraz Ewa Adamiak - Sołtys Sołectwa Widuchowa.
W przetargu wyłoniono wykonawcę - firmę Ecol Unicon z Gdańska, którą reprezentował dyr. Paweł Cichosz.
Dzięki modernizacji oczyszczalnia dwukrotnie zwiększy swoją objętość. Dobudowana zostanie także druga stacja zlewcza dla ścieków dowożonych.
Koszt całego zadania to 4 mln 907 tys. złotych, z czego wkład własny gminy do ok. 244 tys.
Czas na realizację zadania to 24 miesiące.

Wpisany przez: Mariusz Gralak