herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej zawiadamia odbiorców wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę z SUW Żelechowo, iż ustąpiły przyczyny poprzednich komunikatów z dnia 18 i 19 maja 2022 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia.

Wyniki analiz próbek wody wykazały, że WODA JEST PRZYDATNA DO SPOŻYCIA.. 

Wpisany przez: Andrzej Stachura