herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 24 maja 2022 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa dotyczące kontroli Referatu Finansowego.

Tematyka kontroli:
Kontrola wykonania budżetu Gminy Widuchowa za rok 2021

Wpisany przez: Mariusz Gralak