herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej informuje, że z uwagi na powstałą awarię na Stacji Uzdatniania Wody w Żelechowie zachodzi konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac oraz chlorowania.
W związku z powyższym od dnia dzisiejszego tj. 18 maja 2022 r. do jutra 19 maja 2022 r. (włącznie) woda z SUW nadaje się wyłącznie do celów bytowych i sanitarnych.
W najbliższym czasie ZGK podstawi beczkowozy z wodą do spożycia.
O miejscu i czasie podstawienia beczkowozów będziemy informować na bieżąco.
 
Ograniczenia obejmują miejscowości: Żelechowo, Kiełbice, Pąkowo, Polesiny, Wilcze, Żarczyn, Kłodowo, Krzywin i Krzywinek.

Wpisany przez: Mariusz Gralak