herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że od przyszłego tygodnia na terenie Gminy Widuchowa rozpocznie się weryfikacja (kontrola) posiadania zbiorników bezodpływowych/oczyszczalni przydomowych oraz kompostowników i kompostowania w nich bioodpadów.
Prosimy o umożliwienie dokonania oględzin. W trakcie kontroli będzie wykonywana dokumentacja fotograficzna kontrolowanych urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych i bioodpadów.
Kontrola rozpocznie się od miejscowości Marwice.

Wpisany przez: Mariusz Gralak