herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 16 maja 2022 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa dotyczące Kontroli Samodzielnego stanowiska ds. oświaty, kultury i sportu, współpracy z organizacjami, realizacji projektów, polityki informacyjnej i promocji gminy.

Tematyka kontroli:

1. Kontrola wydatkowania środków przyznanych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Widuchowa w roku 2021.

Wpisany przez: Andrzej Stachura