herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią obchody Dnia Strażaka zyskały wyjątkową, należną oprawę.

Dzięki zaangażowaniu Sołtysów, Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich oraz Urzędu Gminy Widuchowa obchody strażackiego święta w Lubiczu okazały się organizacyjnym sukcesem.

Uroczystość rozpoczął przemarsz pocztów sztandarowych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z OSP Widuchowa i OSP Krzywin. Następnie odsłuchano hymn strażacki.

      

Słowo wstępne wygłosiła Sołtys Lubicza Pani Monika Niedźwiecka, która powitała wszystkich zebranych i przekazała głos ks. Janowi Karwathowi, a następnie Wójtowi Gminy Widuchowa Pawłowi Wróblowi.

Wójt w imieniu mieszkańców podziękował strażakom za ich trud i poświęcenie, a następnie wraz z przedstawicielami sołectw wręczył podziękowania i upominki. Osobne podziękowania złożono pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Widuchowej doceniając ich poświęcenie w usuwanie awarii będących wynikiem lutowych wichur.

  

Następnie przeprowadzono konkursy sprawnościowe dla strażaków i zaproszonych gości.

    

Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych na których czekały animacje, pokazy sprzętu strażackiego, ognisko i przejażdżka wozem strażackim.

    

Majówkowy piknik z okazji Dnia Strażaka w Lubiczu okazał się ogromnym sukcesem, a najważniejsze jest to, że z należytą estymą wyróżniono strażaków.

Wpisany przez: Andrzej Stachura