herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 09 maja 2022 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy  Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Widuchowa: Komisji Finansów i Gospodarki oraz  Komisji Samorządu i Oświaty.

Tematyka:
1. Opiniowanie projektów uchwał na  XXXIX Sesję Rady Gminy Widuchowa.
2. Informacja o bieżącej sytuacji finansowej ZGK w Widuchowej.

Wpisany przez: Mariusz Gralak