herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

31 marca 2022 r. została podpisana umowa na montaż instalacji fotowoltaicznych na remizach Ochotniczych Straży Pożarnych. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 76 383,00 zł brutto złożyła renomowana lokalna firma Provsolar Systemy Solarne Bogusława Kopiji z Chwarstnicy.
Umowa zobowiązuje wykonawcę do zakończenia inwestycji w Widuchowej i Krzywinie do końca kwietnia.
Instalacja w Ognicy realizowana będzie z programu "Remiza" w ramach dofinansowania w kwocie 30 000 zł, a jej realizacja rozpoczęta zostanie po podpisaniu umowy z WFOŚiGW w Szczecinie.

Wpisany przez: Mariusz Gralak