herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

1) W dniu 18 stycznia 2022 r. o godz.9.30 w Urzędzie Gminy  Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządu i Oświaty Rady Gminy Widuchowa.

 

2) W dniu 18 stycznia 2022 r. o godz.11.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Widuchowa.

3) W dniu 20 stycznia 2022 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy  Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Finansów i Gospodarki Rady Gminy Widuchowa.

4) W dniu 20 stycznia 2022 r. o godz.11.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka posiedzeń:
1. Przygotowanie sprawozdań z pracy komisji za 2021 r.
2. Opracowanie planów pracy komisji na 2022 r.

Wpisany przez: Mariusz Gralak