herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Kiedy złożyć wniosek?
Dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo lub w dwóch transzach. Płatność zostanie rozłożona na dwie raty w przypadku osób, które zdążyły ze włożeniem wniosku do końca stycznia.

Dodatek osłonowy to część tarczy antyinflacyjnej. Gospodarstwa domowe o niskim dochodzie otrzymają dofinansowanie pieniężne. Jego wysokość będzie zależna od:
- liczby członków rodziny
- dochodu

Do kiedy złożyć wniosek?
Termin wypłaty dodatku osłonowego jest zależny od tego, do kiedy złożymy wniosek. Czy warto się spieszyć?
Jeśli dokumenty zostaną dostarczone do 31 stycznia, wypłata nastąpi w DWÓCH RATACH - 31 marca oraz 2 grudnia.

W przypadku złożenia wniosku po 31 stycznia, dofinansowanie zostanie wypłacone w jednej transzy! Ma to nastąpić niezwłocznie po przyjęciu złożonego wniosku.

Ostateczny termin składania wniosków to 31 grudnia 2022 roku.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Przepisy o dodatku osłonowym obejmują cały okres 2022 roku. Jego wysokość będzie zależna od liczby członków rodziny oraz dochodu:
- 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł netto miesięcznie;
- 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3-osobowych o dochodach do 1500 zł netto na osobę miesięcznie;
- 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
- 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6-osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

W przypadku gospodarstw domowych, które do ogrzewania wykorzystują węgiel, dodatek osłonowy wyniesie:
- 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie
- 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie
- 1062,5 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie
- 1437,5 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6-osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Obsługą wniosków dot. dodatków osłonowych zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej tel. (91) 4167 255 wew. 42.

 

Wpisany przez: Mariusz Gralak