herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Wpisany przez: Mariusz Gralak