herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Gmina Widuchowa skutecznie aplikuje o środki zewnętrzne, które pozwalają minimalizować zjawisko wykluczenia komunikacyjnego. W opublikowanych wynikach pierwszego naboru wniosków na 2022 rok o objęcie dopłatą w ramach "Funduszu rozwoju przewozów autobusowych" o charakterze użyteczności  publicznej otrzymaliśmy 89 199,00 zł na utworzenie 3 linii o łącznej długości 79,5 km.

Szczegółowy rozkład jazdy nowych linii wkrótce.

Wpisany przez: Mariusz Gralak