herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Uroczystości patriotyczne w Pacholętach odbywają się od wielu lat. Rada sołecka wraz z zespołem ludowym „Macierzanka” organizuje „Przegląd pieśni patriotycznych” i wspólną biesiadę. Nie inaczej było w tym roku. Obchody rozpoczęły się mszą świętą, a część artystyczna odbyła się w świetlicy wiejskiej.
W repertuarze patriotycznym zaprezentowało się aż 9 zespołów: Gardnianka, Borzymianka, Wełtynianka, Sami Swoi, Dobrawa, Poranek, Emeranto, Platerówki i Macierzanka.
Wśród gości byli: Zbigniew Bogucki - Wojewoda Zachodniopomorski, Wojciech Konarski - starosta gryfiński, Roman Michalski - przewodniczący rady powiatu, Paweł Wróbel - wójt gminy, Andrzej Stachura - zastępca wójta gminy, radni, sołtysi i mieszkańcy.

Wpisany przez: Mariusz Gralak