herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

1. W dniu 25 października 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy  Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
Opracowanie zmian do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.

2. W dniu 25 października 2021 r. o godz.10.00 w Urzędzie Gminy  Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Widuchowa: Komisji Finansów i Gospodarki oraz  Komisji Samorządu i Oświaty.

Tematyka:
1. Opiniowanie projektów uchwał na  XXXII Sesję Rady Gminy Widuchowa.
2. Omówienie stanu budżetu gminy.
3. Analiza funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Widuchowa.

Wpisany przez: Mariusz Gralak