herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W związku z rezygnacją Małgorzaty Paradisz z funkcji sołtysa sołectwa Lubicz, zwołano zebranie wiejskie celem wyłonienia w głosowaniu tajnym nowego sołtysa. Licznie zgromadzeni mieszkańcy większością głosów wybrali na tę funkcję panią Monikę Niedźwiecką.
Gratulujemy pani sołtys Niedźwieckiej i życzymy realizacji planów i zamierzeń w działalności na rzecz sołectwa Lubicz.

Wpisany przez: Mariusz Gralak