herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Ze środków pochodzących z funduszu sołeckiego sołectwa Widuchowa teren rekreacyjny nad Odrą zyskał cztery lampy solarne. Dodatkowo z grantu sołeckiego  w wysokości  10 000 dostawiono kolejną lampę wyposażoną w kamerę.
Inwestycja w oświetlenie tego miejsca była odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców.
To nie koniec zmian w tej lokalizacji. Wkrótce pojawią się tam ławki, stoły i stojaki, by umożliwić mieszkańcom i turystom spędzanie czasu nad Odrą. To wszystko dzięki  otrzymanemu przez Gminę Widuchowa grantu z programu „WzMOCnij swoje otoczenie” na doposażenie tego terenu w wysokości 20 000 zł.

Wpisany przez: Mariusz Gralak