herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

1. W dniu 24 września 2021 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul.Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Widuchowa.

Tematyka:
Zajęcie stanowiska w sprawie petycji przeciw dalszemu funkcjonowaniu strzelnicy w Widuchowej.

2. W dniu 28 września 2021 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy  Widuchowa,  ul. Grunwaldzka 8 (sala konferencyjna) odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Widuchowa: Komisji Finansów i Gospodarki oraz  Komisji Samorządu i Oświaty.

Tematyka:
Opiniowanie projektów uchwał na  XXXI Sesję Rady Gminy Widuchowa.

Wpisany przez: Mariusz Gralak