herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Gmina Widuchowa została laureatem dobrosąsiedzkiego programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki otrzymanemu grantowi, jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mogli spotkać się w ekologicznej strefie relaksu i integracji.
W nowopowstałej strefie mieszkańcy gminy w różnym wieku oraz turyści odwiedzający okolicę będą mogli odpocząć i wspólnie spędzać czas, korzystając z zakupionych stołów, ławek czy stojaków na rowery. Z kolei montaż lamp solarnych oraz posadzenie miododajnych roślin, które dadzą schronienie owadom sprawią, że miejsce będzie też dobrze wpływać na środowisko.
„WzMOCnij swoje otoczenie” to program grantowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych, które m.in. na terenie gminy Widuchowa realizują projekt inwestycyjny modernizacji linii 400 kV Krajnik – Vierraden, dzięki któremu zwiększy się niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii w okolicy.
Zaproszenie do udziału w programie „WzMOCnij swoje otoczenie otrzymały również instytucje i organizacje z gminy Widuchowa. Do realizacji w pierwszej turze rekrutacji wybrano ponad 60 projektów, w tym zgłoszoną przez Urząd Gminy w Widuchowej inicjatywę utworzenia ekologicznej strefy relaksu i integracji.
Więcej informacji o działalności Polskich Sieci Elektroenergetycznych i programie „WzMOCnij swoje otoczenie” przeczytać można na stronach www.raport.pse.pl i www.wzmocnijswojeotoczenie.pl

Wpisany przez: Mariusz Gralak