herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Z okazji 50 rocznicy ślubu Wójt Gminy Widuchowa Pan Paweł Wróbel oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Justyna Stasiowska odwiedzili Państwa Danutę i Ryszarda Piesików z Widuchowej. Z rąk Wójta szanowni Jubilaci otrzymali Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta RP, kwiaty i upominki okolicznościowe.
Serdecznie życzymy Państwu Piesikom samych pogodnych dni spędzonych w zdrowiu w towarzystwie najbliższych oraz kolejnych pięknych rocznic pożycia małżeńskiego!

Wpisany przez: Mariusz Gralak