herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W ubiegłym tygodniu w Urzędzie Gminy Widuchowa odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie państwu Reginie i Mieczysławowi Szkudlarkom z Ognicy. Życzenia, kwiaty i okolicznościowe upominki wręczyli: Wójt Gminy Widuchowa Pan Paweł Wróbel, zastępca Wójta Pan Andrzej Stachura oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Justyna Stasiowska. W uroczystości dostojnym gościom towarzyszyła najbliższa rodzina. Wszyscy wspólnie odśpiewali Jubilatom gromkie "Sto lat".
Państwu Szkudlarkom życzymy wszelkiej pomyślności i jeszcze wielu wspaniałych rocznic!

Wpisany przez: Mariusz Gralak