herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W piątkowe przedpołudnie 10 września Wójt Gminy Widuchowa Pan Paweł Wróbel oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Panią Justyną Stasiowską odwiedzili Państwa Stefanię i Władysława Kochanowskich z Lubicza, by osobiście złożyć gratulacje z okazji 65 rocznicy ślubu. Jubilaci otrzymali z rąk Pana Wójta dyplom, kwiaty oraz upominek okolicznościowy.
Państwu Kochanowskim serdecznie gratulujemy wspaniałej rocznicy i życzymy jeszcze długich lat wspólnej drogi!

Wpisany przez: Mariusz Gralak