herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W mijającym tygodniu Wójt Gminy Widuchowa Pan Paweł Wróbel wraz z Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Panią Justyną Stasiowską odwiedzili szanowną Jubilatkę Panią Kazimierę Misiunę z Ognicy. Jubilatka otrzymała z rąk Pana Wójta list gratulacyjny, bukiet kwiatów oraz zestaw upominków.
Pani Kazimierze życzymy 200 lat spędzonych w spokoju i zdrowiu!

Wpisany przez: Mariusz Gralak