herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych. Wydarzenie, które udało nam się zorganizować odwiedziło wielu mieszkańców gminy i regionu. Jestem przekonany, że mile spędzili czas w Widuchowej.
Dziękuję gościom, którzy swoją obecnością uświetnili dożynki.
Wśród nich byli:
Zbigniew Bogucki - Wojewoda Zachodniopomorski
Olgierd Kustosz - wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego
Katarzyna Kotula posłanka na Sejm RP
Grzegorz Napieralski - poseł na Sejm RP
Magdalena Kochan - senator RP
Bartosz Arłukowicz - poseł do Parlamentu Europejskiego
Bartłomiej Wróbel - burmistrz Trzcińska-Zdroju
Gabriela Kotowicz - wiceburmistrz Mieszkowic
Artur Nycz Radny Sejmiku Zachodniopomorskiego
Wojciech Dorżynkiewicz- radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Andrzej Szelążek - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
Radosław Purtak – komendant Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie
Piotr Juzyszyn – zastępca komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie
Arkadiusz Paleń – nadleśniczy Nadleśnictwa Gryfino
Daniel Pogorzelec – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Gryfino
Jan Grzyś – nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice
Jerzy Sołtysiak – Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Agnieszka Budkiewicz -radna rady powiatu w Gryfinie
Bartosz Biegus - Radny Rady Powiatu w Gryfinie
Michał Gadowski - paraolimpijczyk

Podziękowania należą się kołom gospodyń wiejskich: Wilczy Żar z Żarczyna, Lubiczanki z Lubicza, Lawenda z Widuchowej, Szafir z Krzywina oraz nowo powstałemu kołu z Bolkowic, a także Stowarzyszeniu Nadodrzańskie Klimaty, rękodzielnikom, państwu Szczupak i panu Dobosiewiczowi. Nikt tak nie promuje Gminy jak Wasze działania!
Podziękowania składam na ręce Pani Ewy Adamiak – sołtys sołectwa Widuchowa oraz całej rady sołeckiej i wszystkim tym, którzy zadbali o to, żeby kościół i teren imprezy wyglądał należycie. Słowa uznania kieruję również do mieszkańców gminy, którzy ozdobili przestrzeń publiczną „witaczami”.
Wyrazy najszczerszego uznania kieruję do grup wieńcowych z 12 sołectw. Dzięki Waszemu zaangażowaniu w tworzenie wieńców mogliśmy pokazać polską tradycję w najlepszym wykonaniu. Dziękuję również mieszkańcom gminy, którzy ozdobili przestrzeń publiczną „witaczami”.
Dziękuję pani Jadwidze Koszewskiej i panu Markowi Senko za godne pełnienie funkcji starostów.
Takiego wydarzenia nie udałoby się zorganizować, gdyby nie pomoc niezawodnych strażaków. Dziękuję druhnom i druhom z Widuchowej, Krzywina i Ognicy za to, że zawsze można na Was liczyć. Dodatkowe podziękowania należą się Zenonowi Pięcie, prezesowi OSP w Widuchowej za przygotowanie tradycyjnej grochówki. Za inicjatywę szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i reprezentację drużyny młodzieżowej dziękuję druhowi Maciejowi Kluce.
Dużą pomoc uzyskaliśmy ze strony Zakładu Gospodarki Komunalnej, a szczególnie dziękuję panu Przemysławowi Pasturczakowi i Sylwestrowi Jawornickiemu.
Serdecznie dziękuję ks. proboszczowi Tadeuszowi Krajewskiemu i ks. proboszczowi Janowi Karwathowi za odprawienie liturgii mszy świętej, a pani Magdalenie Puzik za oprawę muzyczną.
Za oprawę muzyczną korowodu i występy na dożynkowej scenie podziękowania należą się zespołom ludowym Macierzanka z Pacholąt oraz Borzymianka z Borzymia.
Sukcesem był konkurs na najsilniejszego mieszkańca gminy, który zorganizował Dariusz Szymorek. Sprzętu do przeprowadzenia konkurencji użyczył Grzegorz Duber. Dziękuję obu panom oraz siłaczom, którzy stanęli w szranki.
Dziękuję także pani Kamili Grzybowskiej za dożynkową fotorelację.
Dziękuję również panu Januszowi Szymańskiemu, który wykonał przyłącze energetyczne i zabezpieczał zasilanie sceny podczas imprezy.
W czasie dożynek kilkudziesięciu mieszkańców skorzystało z możliwości zaszczepienia. Dziękuję personelowi Paramedica24 za profesjonalną usługę.
Serdecznie dziękuję Łukaszowi Kamińskiemu i Gryfińskiemu Stowarzyszeniu Ratowniczemu za zabezpieczenie medyczne wydarzenia.
Dziękuję mediom lokalnym i portalom internetowym za pomoc w promowaniu wydarzenia.

Dziękuję także pracownikom Urzędu Gminy za nieocenioną pomoc, uśmiech i wsparcie organizacyjne.

Wójt Gminy Widuchowa
Paweł Wróbel

Wpisany przez: Mariusz Gralak