herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

31 mln zł dla #Odry. Kolejne inwestycje przeciwpowodziowe dla #zachodniopomorskie

Wczoraj w #Szczecin w obecności Zbigniew Bogucki - Wojewoda Zachodniopomorski, wójta Gminy Widuchowa Pawła Wróbla i zastępcy burmistrza Miasto i Gmina Gryfino Tomasza Milera została podpisana umowa pomiędzy Wody Polskie Oddział w Szczecinie a firmą Keller Polska na zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości #Gryfino, #Ognica, #Piasek oraz #Krajnik.
Realizacja inwestycji pozwoli mieszkańcom miast i gmin, przez które przepływa rzeka czuć się bezpiecznie.
„Ostatniej zimy przekonaliśmy się, że to nie jest tak, że lodu już nie będzie i nie ma żadnych zagrożeń z tym związanych. Byliśmy na Odrze zimą, gdy polskie i niemieckie jednostki pracowały na rzece, by Odra nie zalewała terenów na których mieszkają ludzie, na których prowadzone są rozmaite inwestycje. Spotykamy się we wrześniu, to jest dobry czas, by przygotowywać się do sezonu zimowego. Myślimy, co będzie za kilka miesięcy, nie chcemy, by nic nas zaskoczyło. Prowadzimy bardzo przemyślaną politykę jeżeli chodzi o inwestycje przeciwpowodziowe” – powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki.

Realizacja kontraktu zaplanowana jest na 20 miesięcy, a prace obejmą cztery odrębne lokalizacje na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiecie gryfińskim:
miejscowość Piasek – działania będą polegały na budowie ok. 1500 m wału przeciwpowodziowego, w tym ok 700 m w postaci mobilnej zapory, która będzie montowana w przypadku zbliżającego się zagrożenia. Dodatkowo w ramach zadania przewidziano wykonanie punktu poboru wody dla służb pożarniczych;
miejscowość Gryfino – celem zaplanowanych prac jest modernizacja nabrzeża przeznaczonego do cumowania lodołamaczy, co przyczyni się do usprawnienie prowadzonych działań przeciwpowodziowych związanych z zatorami lodowymi na rzece Odrze;
miejscowość Ognica – zaplanowane działania polegają na usprawnieniu spływu wód powodziowych, co przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków dla mieszkańców, w tym związanych z deszczami nawalnymi;
miejscowość Krajnik – działania polegają na remoncie Stacji Pomp, obejmującym wymianę urządzeń oraz modernizację linii energetycznej zasilającej Stację Pomp. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń, w tym zdalnego, dostosowanego do faktycznych potrzeb systemu sterowania usprawni prowadzenie gospodarki wodnej na obszarze Polderu Marwickiego, który jest użytkowany rolniczo a jednocześnie stanowi obszar bogaty pod względem przyrodniczym

źródło: portal społecznościowy Facebook Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Wpisany przez: Mariusz Gralak