herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu dzisiejszym tj. 7 września w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie została podpisana umowa  na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Widuchowa”.
Wysokość otrzymanego dofinansowania to   18.648,54 zł.
50% dofinansowania pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Dofinansowaniem zostanie objętych 27 nieruchomości z terenu Gminy Widuchowa.

Wpisany przez: Mariusz Gralak