herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W dniu 22 lipca 2021 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki spotkał się z Wójtem Gminy Widuchowa Pawłem Wróblem. Podczas spotkania poruszono wiele tematów związanych z bieżącą sytuacją gminy oraz możliwościami, które niosą rządowe programy. Wójtowi towarzyszył Radny Rady Gminy Grzegorz Gunia.

Wpisany przez: Andrzej Stachura