herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W ramach ogłoszonego w maju przez Sieć Zachodniopomorskich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w Stargardzie konkursu pn.: „Zakup produktów i usług w podmiotach ekonomii społecznej w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID -19" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej pozyskał w ramach złożonego wniosku 400 bezpłatnych obiadów dla mieszkańców Gminy Widuchowa.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej zakwalifikowali 40 osób, które spełniają kryteria do otrzymywania pomocy w postaci bezpłatnych obiadów.
Obiady przygotowywane są i dostarczane do Widuchowej przez Spółdzielnię Socjalną „Promyk" z Goszkowa, a dalszą dystrybucją do osób potrzebujących zajmują się pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widuchowej dostarczając im posiłki bezpośrednio do miejsca ich zamieszkania. Całość odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego.
Posiłki dostarczane są w terminie od 12 do 23 lipca 2021 roku /w dni robocze/. Dzięki tej pomocy codziennie 40 osób z Gminy Widuchowa otrzymuje ciepły posiłek.
Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w realizację tego zadania.

Paweł Wróbel
Wójt Gminy Widuchowa

Wpisany przez: Mariusz Gralak