herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa informuje, że wizyta w Urzędzie Gminy  związana z załatwieniem spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego,  spraw obywatelskich i ewidencji ludności możliwa jest po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem 91 41 67 255.

Umówienia się nie wymaga załatwienie spraw związanych ze sporządzeniem aktu zgonu oraz wydaniem dowodu osobistego.

Tymczasowa organizacja pracy obowiązuje do 26 lipca 2021 r.

Wpisany przez: Mariusz Gralak