herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Informujemy, że uruchomiony zostaje Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie, który udziela wsparcia dla:
- osób uzależnionych,
- osób współuzależnionych,
- osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny,
- dzieci z rodzin dotkniętych przemocą lub alkoholizmem rodziców,
- osób będących w kryzysie.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy proszone są o wcześniejszą informację telefoniczną celem umówienia i ustalenia terminu/ tel. 91 416 72 55 wew. 43
Terminy przyjmowania poszczególnych specjalistów znajdują się na plakacie.

Wpisany przez: Mariusz Gralak