herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa informuje, iż w 2021 roku zamierza wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
 

W związku z powyższym rolnicy zainteresowani usunięciem folii rolniczej oraz innych odpadów (siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag)  powinni złożyć do Urzędu Gminy w Widuchowej wniosek o udział w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” wraz z wymaganymi załącznikami.
Złożenie niniejszego wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100% kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
W przypadku nie otrzymania przez Gminę Widuchowa dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w/w działanie nie będzie realizowane.
W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do dnia 30.07.2021 r. w Urzędzie Gminy Widuchowa, ul. Grunwaldzka 8, 74-120 Widuchowa.

Wniosek z klauzulą informacyjną do pobrania

 

Wpisany przez: Mariusz Gralak