herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W poniedziałek 7 czerwca w Urzędzie Gminy Widuchowa w obecności Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Olgierda Kustosza, Wójta Gminy Pana Pawła Wróbla oraz Zastępcy Wójta Pana Andrzeja Stachury, odbyło się uroczyste podpisanie umów Programu Społecznik na lata 2019-2021.
Wsparcie w ramach programu otrzymały, aż cztery stowarzyszenia z terenu gminy tj.: Nadodrzańskie Klimaty, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Widuchowa, Koło Gospodyń Wiejskich Szafir Krzywin oraz Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Krzywin.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zaplanowanych działań!

Wpisany przez: Mariusz Gralak