herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

29 maja 2021 r. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Widuchowej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze tejże jednostki.

Porządek zebrania przewidywał m.in. sprawozdanie z działalności jednostki OSP w okresie sprawozdawczym, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu jednostki OSP oraz wybory na następną kadencję Zarządu OSP Widuchowa, Komisji Rewizyjnej, delegatów na Zjazd Gminny i przedstawicieli do Zarządu Gminnego OSP.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie dh Paweł Trzaskoś, Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie bryg. Sławomir Michalski, Wójt Gminy Widuchowa Paweł Wróbel, Zastępca Wójta Gminy Andrzej Stachura, Komendant Gminny OSP dh Mariusz Gralak oraz przedstawiciel prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie dh Andrzej Szczepaniak.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze jednostki było doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń, medali i odznak dla wyróżnionych strażaków, którego dokonali Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gryfinie dh Paweł Trzaskoś w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie bryg. Sławomira Michalskiego.

W zebraniu wzięło udział 26 z 41 zwyczajnych członków OSP w Widuchowej. Po odczytaniu przez Prezesa OSP dh Tadeusza Gorącego sprawozdania z działalności jednostki przedstawione zostało sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu OSP za rok 2020 oraz wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. W głosowaniu jawnym członkowie OSP jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium.

Następnie wybrano komisję skrutacyjną i mandatową, które przeprowadziły wybory.

WYNIKI WYBORÓW

SKŁAD ZARZĄDU JEDNOSTKI OSP WIDUCHOWA

Prezes Zarządu – Zenon Pięta
Wiceprezes – Dariusz Fiejtek
Naczelnik – Wojciech Kiedos
Skarbnik – Roman Wudarczyk
Sekretarz – Roxana Thiefs

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ JEDNOSTKI OSP WIDUCHOWA

Przewodniczący – Jan Krech
Sekretarz – Maciej Kluka
Członek – Hubert Czepiel

DELEGACI NA ZJAZD GMINNY OSP

Zenon Pięta
Wojciech Kiedos
Roman Wudarczyk
Tadeusz Gorący
Maciej Kluka

PRZEDSTAWICIELE DO ZARZĄDU GMINNEGO OSP

Zenon Pięta
Wojciech Kiedos
Roman Wudarczyk

Wpisany przez: Mariusz Gralak