herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Widuchowa jest:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 1
74–500 Chojna

2. Odebrane od właścicieli nieruchomości niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania są zagospodarowywane przez:
Eko-Myśl Sp. z o.o.
Dalsze 36
74-300 Myślibórz

Wpisany przez: Mariusz Gralak