herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W związku z powrotem uczniów do szkół od 17 maja 2021 r. obowiązują rozkłady jazdy autobusów szkolnych, które obowiązywały na początku roku szkolnego.


Uwaga!!!
Dla dzieci dowożonych z miejscowości Lubicz, Bolkowice, Stacja Widuchowa i Lubiczyn obowiązuje następująca organizacja:
1. kurs (7.15 z Lubicza): dzieci przedszkolne oraz klasy 7-8 z Lubicza, wszystkie dzieci z miejscowości Bolkowice, Widuchowa Stacja, Lubiczyn;
2. kurs (7.45 z Lubicza): dzieci z klas 0-6 z Lubicza.

= = = Kliknij w link, aby pobrać rozkład jazdy = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak