herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa zaprasza do wzięcia udziału w „Zachodniopomorskim Programie Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19”. Program ma na celu identyfikację osób po kontakcie z wirusem SARS CoV-2 odpowiedzialnego za chorobę COVID-19 oraz weryfikację aktywności tego zakażenia metodą molekularną.
BADANIE NA OBECNOŚĆ PRZECIWCIAŁ W KIERUNKU SARS-COV-2 (POBRANIE KRWI) JEST NIEODPŁATNE, a warunkiem do jego przystąpienia jest wpisanie się na listę i wypełnienie ankiety. Treść ankiety można pobrać klikając w link - ANKIETA
(Rubrykę z pomiarem temperatury ciała ankietowanego należy zostawić nie wypełnioną. Temperatura zostanie zmierzona i wpisana przed badaniem). Wypełnioną ankietę należy wziąć ze sobą na badanie.
W przypadku trudności lub niemożności jej wydrukowania ankieta będzie również dostępna w Urzędzie Gminy i bezpośrednio w miejscu badania.

Wszystkie chętne osoby do wzięcia udziału w badaniu proszę o jak najszybsze podjęcie decyzji i wpisanie się na listę chętnych podając swoje Imię i nazwisko, numer PESEL, numer telefonu oraz adres zamieszkania, najpóźniej do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godz. 12.00.

REJESTRACJA TELEFONICZNA – tel. 91 4167255
Po zadeklarowaniu się do wzięcia udziału w badaniu obecność jest obowiązkowa.

Badanie odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2021 r. (sobota) w Szkole Podstawowej w Widuchowej, ul. Barnima III 1 w godz. 15.00-19.00.

Udział w badaniu mogą wziąć:
Kobiety w wieku od 18 do 59 lat (decyduje rok urodzenia),
Mężczyźni w wieku od 18 do 64 lat (decyduje rok urodzenia),
którzy ze względu na wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych w kraju i zagranicą oraz związanym z tym przemieszczaniem środkami transportu, czy też przebywaniem w środowisku wielu innych osób, mogły ulec zakażeniu.

WAŻNE !!!
OSOBA ZGŁASZAJĄCA SIĘ NA BADANIE NIE MOŻE MIEĆ OBJAWÓW TAKICH JAK: KASZEL, GORĄCZKA, DUSZNOŚĆ CZY BRAK WĘCHU I SMAKU

UWAGA W badaniu mogą wziąć udział także osoby które już wcześniej korzystały z tego programu.

Jak interpretować otrzymany wynik badania dowiesz się klikając w link - INTERPRETACJA WYNIKÓW

Wpisany przez: Mariusz Gralak