herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wójt Gminy Widuchowa zarządza funkcjonowanie Gminnego Przedszkola w Widuchowej w celu zapewnienia opieki dla dzieci:
- pracowników systemu ochrony zdrowia,
- pracowników służb mundurowych,
- pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
- pracowników placówek handlowych o powierzchni do 2.000 m2, które oferują w sprzedaży maseczki oraz środki do dezynfekcji rąk.

Uczęszczanie dziecka możliwe jest na podstawie złożonego wniosku rodziców lub prawnych opiekunów do Dyrektora Gminnego Przedszkola w Widuchowej.

Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Widuchowej oraz Punktu Przedszkolnego w Krzywinie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach w Gminnym Przedszkolu w Widuchowej.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie Gminnego Przedszkola https://przedszkolewiduchowa.edupage.org/news/#597 oraz u Pani Dyrektor Barbary Szczawik tel. 782-820-124.

= = = Kliknij w link, aby zobaczyć pełną treść zarządzenia = = =

Wpisany przez: Mariusz Gralak