herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W naszej gminie można zaszczepić się w NZOZ Przychodnia Rodzinna w Widuchowej i Krzywinie. Dzięki sprawnej organizacji do końca marca udało się zaszczepić, aż 1100 mieszkańców! W skali powiatu to najlepszy wynik.
Przypominamy, że cały czas można się rejestrować na szczepienia wg rządowego harmonogramu, a nawet wybrać producenta szczepionki!

WAŻNE INFORMACJE!!!
Zapisujemy się za pomocą infolinii 989, drogą elektroniczną lub w Przychodniach:
Widuchowa – tel.  91 4167199
Krzywin – tel. 91 4167528

W związku z realizacją przez gminę Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, mieszkańcy gminy mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień mogą zgłaszać ten fakt w godzinach 8.00-15.00 do Urząd Gminy Widuchowa – tel. 91 4167255 w celu rejestracji chętnych do skorzystania ze zorganizowanego transportu.

Zgodnie z wytycznymi transport taki przeznaczony jest dla osób:
- niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
- mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Dzwoniąc do Urzędu Gminy w celu umówienia transportu do punktu szczepień należy posiadać potwierdzony przez przychodnię termin szczepienia.

Wpisany przez: Mariusz Gralak