herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Wykaz punktów zbierania odpadów powstających w gospodarstwach rolnych:

1. REMONDIS Szczecin Sp. z o.o. – z siedzibą przy ul. Janiny Smoleńskiej ps. Jachna 35, 71-005 Szczecin
Przyjmowane odpady:  wytworzone w gospodarstwach rolnych: folia, sznurek, zużyte opony.

Odpady przyjmowane są odpłatnie w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.  Dostawę odpadów należy każdorazowo uzgodnić z jednodniowym wyprzedzeniem. Więcej informacji o pobieranych opłatach oraz uzgodnieniu dostaw można uzyskać mailowo pod adresem: szczecin@remondis.pl, lub telefonicznie: 091 431 08 42, 091 431 08 48.

2. ,,Eko-Myśl” Sp. z o.o. – Dalsze 36, 74-300 Dalsze
Przyjmowane odpady:  powstające w gospodarstwach rolnych: folia, sznurek, siatki, worki, opony itp.

Odpady przyjmowane są odpłatnie.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej pod adresem:
www.eko-mysl.pl lub pod nr tel. 95 747 5653.

Wykaz punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych:

1. PSZOK – Kaliska, 74-500 Chojna
Odpady przyjmowane są nieodpłatnie od mieszkańców gminy Widuchowa, PSZOK nie przyjmuje odpadów od osób i firm prowadzących działalność gospodarczą.
Nr telefonu 724 332 337 czynny w godzinach pracy PSZOK.

2. TOM Sp. z o.o. - ul. Pomorska 112, 70-812 Szczecin
Celem przekazania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy skontaktować się ze spółką pod numerem tel. 91 46 92 170 wew. 355, kom 669 980 488

Dodatkowo zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r.  o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:
1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu.

Wpisany przez: Mariusz Gralak