herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Dla kogo?
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Jaką pomoc możesz otrzymać?
- informację jaka jest twoja sytuacja prawna oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
- informację jak można rozwiązać twój problem;
- pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu;
- pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji;
- darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

Jak skorzystać?
Aby skorzystać z porady prawnej, należy się zarejestrować na wizytę pod numerem telefonu 91 351 6788 lub 91 404 5000 wew. 213
albo poprzez adres e-mail: darmowapomoc@gryfino.powiat.pl

W czasie epidemii pomoc udzielana jest telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Bieżące informacje z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji, które mogą w istotny sposób wspomóc osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej można uzyskać z prowadzonej przez Powiat Gryfiński strony internetowej http://bip.gryfino.powiat.pl/index.php?show=dana_dana

Wpisany przez: Mariusz Gralak