herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

W czwartkowe popołudnie 4 marca na zaproszenie Wójta Gminy – Pawła Wróbla nasz lokalny samorząd odwiedzili poseł na Sejm RP IX kadencji – Jarosław Rzepa oraz wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego – Olgierd Kustosz. Podczas spotkania, które miało roboczy charakter  rozmawiano m.in. o lokalnych problemach, jak im zaradzić, skąd pozyskiwać środki na realizację przedsięwzięć, itp. Wizyta była też doskonałym momentem, aby odwiedzić Ochotniczą Straż Pożarną w Krzywinie.

Strażacy z tej jednostki zaskarbili sobie życzliwość większości mieszkańców gminy za akcję „zimowego odśnieżania dróg”.
Pożary, wypadki, kolizje i inne miejscowe zagrożenia to typowe działania podejmowane przez strażaków, ale nie tylko. W wolnych chwilach sami remontują swoją remizę dzięki dotychczasowemu wsparciu gminy, sponsorów, darczyńców oraz mieszkańców, udało im się uzyskać środki finansowe na rozbudowę remizy w układzie pionowym. Obecnie wymieniają instalację C.O., elektryczną, układają kafle, gładzą i równają ściany, itd....
Marzy im się znacznie więcej i nie spoczywają w dążeniu do zamierzonych celów, dlatego już teraz na realizację tych „marzeń” udało im się pozyskać sponsora na więźbę dachową.
Okazuje się, że potrafią nie tylko gasić pożary, ale są także niezłymi budowlańcami.
Mamy nadzieję, że spotkanie przyniesie wymierny skutek i wspólnie będziemy mogli działać dla dobra nie tylko mieszkańców gminy Widuchowa, ale całego naszego regionu.

Wpisany przez: Mariusz Gralak