herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Trwa nabór w konkursie ogłoszonym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty Sołeckie 2021". Zapraszamy sołectwa do zgłaszania swoich pomysłów na inwestycje w miejscowościach.

Nabór elektroniczny trwa do 12 marca 2021.

Szczegóły: http://www.grantysoleckie.wzp.pl/

Wpisany przez: Mariusz Gralak