herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza VIII edycję konkursu pn. „Poszukiwacze smaków”.

Celem konkursu jest:
a) poszukiwanie produktów/potraw tradycyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, regionu;
b) zobrazowanie kulinarnych odrębności kulturowych, pielęgnowanych w rodzinnych domach;
c) identyfikacja i gromadzenie wiedzy o tradycyjnych produktach/potrawach z terenu województwa zachodniopomorskiego;
d) kultywowanie tożsamości regionalnej;
e) pielęgnowanie kulinarnych więzi międzypokoleniowych;
f) poszukiwanie produktów/potraw, które mogłyby zostać wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Konkurs odbywa się jednoetapowo. Jeden uczestnik może przesłać do konkursu tylko jedno pisemne zgłoszenie, opisujące produkt/potrawę, sporządzone na formularzu zgłoszeniowym.

Ze szczegółami zapoznasz się klikając w link:    >>> Poszukiwacze smaków <<<

Wpisany przez: Mariusz Gralak