herbWiduchowa
Południowa Brama Międzyodrza

Gmina Widuchowa oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widuchowej informują, że żywność z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa będzie wydawana przez Caritas w Widuchowej przy ul. Mostowej 6 (teren plebanii) w każdy wtorek od 2 marca 2021 r. w godzinach od 09.00 do 14.00.

Wpisany przez: Mariusz Gralak